englishEnglish
Nástroje pro technicko-ekonomické rozhodování
Nástroje technicko-ekonomického rozhodování jsou realizovány v rámci uzavřeného Memoranda o vzájemném porozumění a spolupráci mezi Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (znění dostupné archivací obou partnerů).

Všechny výstupy a nástroje uvedené v sekci DecisionTools na stránkách DCL vznikají v rámci pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti a jsou určeny pro nekomerční použití třetích stran.

Výstupy v rámci Memoranda realizuje Státní fond rozvoje bydlení a jsou doporučeny jako podpůrná řešení problematiky investičních nákladů například v oblasti žádostí adresovaných SFBR pro získání dotačních titulů (např. rekonstrukce bytových jader). Poskytované nástroje jsou určeny nejen žadatelům o podporu, ale také k využití široké veřejnosti.
Spolupracující instituce
Poskytovatel nástrojů (metodik): Fakulta stavební ČVUT v Praze
Příjemce nástrojů (metodik): Státní fond rozvoje bydlení
Kooperující orgrán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Technická podpora
Aplikace
Kalkulace
Hotline