englishEnglish
Metodika výpočtu spotřeby energií na území obce a sestavení bilance základních emisíMetodika slouží ke zpracování analýzy spotřeby energií na území obcí, která tvoří vstupní data pro zpracování dokumentů, které předkládají města/obce po svém vstupu do evropské iniciativy Paktu starostů a primátorů – Covenant of Mayors. Metodika byla zpracována podle doporučené struktury navržené The Joint Research Centre při Evropské komisi.Dokumentace v PDF >>>
Certifikát v PDF >>>