englishEnglish
O Laboratoři:

ČVUT, FSv, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Laboratoř je přístrojově vybavena v přenesených reálných podmínkách řešit výukové i praktické rozhodovací úlohy. Jedná se o úlohy výběru technických řešení, výběru technicko-ekonomických řešení, simulovaných vnitropodnikových rozhodovacích procesů, procesů správy a údržby majetku, přípravy staveb, financování investičních projektů a efektivnost investic. Ve všech uvedených případech se jedná o náročné komplexní úlohy dotýkající se různých profesních oblastí a vědních disciplín. Laboratoř v budoucnu umožní vznik dalších specializovaných výukových zaměření na jednotlivých vysokých školách pro realizaci složitých rozhodovacích úloh. Významnou předností navrhované laboratoře je pestrá spolupráce navrhovatelů na projektech z praxe, prezentace studentských prací a jejich vývoj. Pro spolupráci s praxí existuje na participujících pracovištích rozsáhlé zázemí kateder, přidružených laboratoří, zkušeben a dalších pracovišť.

Všechny výstupy a nástroje uvedené na stránkách DCL vznikají v rámci pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti a jsou určeny pro nekomerční použití třetích stran.

Činnost laboratoře navazuje a aplikuje výsledky výzkumu vedeného na pracovišti katedry Ekonomiky a řízení ve stavebnictví. V uplynulém období byly úspěšně ukončeny a obhájeny vědeckovýzkumné aktivity jako

Kontaktní informace: