englishEnglish
O aplikaci Rekonstrukce bytových jader RebytCalc (2014-15 - nekomerční web verze)
Aplikace poskytuje rychlý a jednoduchý postup na vytvoření položkového rozpočtu rekonstrukce bytového jádra. Obecně se jedná se o nástroj pro plánování a kontrolu investičních aktivit obnovy a údržby bytového fondu. Speciálně určen pro rekonstrukce bytových jader typových panelových objektů. Uživatel získává jednoznačné podklady pro plánovaný rozsah prací společně s generovaným položkovým rozpočtem.
Výstupním dokumentem je výkaz výměr použitelný pro výběrová řízení na dodavatele stavby a dále položkový rozpočet. Jako zdrojové podklady pro výpočty a strukturu výstupů byly užity převážně položky Cenové soustavy ÚRS, jejíž autorem je ÚRS PRAHA, a.s. Za způsob užití položek Cenové soustavy ÚRS v aplikaci odpovídá DCL. Ceny v Databázi Cenové soustavy ÚRS, jsou fakultativní a slouží pouze jako podklad při sjednávání cen.

Video ukázka práce s RebytCalc.

Vlastnosti webové verze v. 1.6:

RebytCalc webová verze 2015

Podmínky použití aplikace a generovaných dokumentů:

Náhledy aplikace


Copyright © 2014, Fakulta stavební ČVUT v Praze. Všechna práva vyhrazena. Aplikována licence typu BSD.
Aplikace je určena pouze pro nekomerční použití.
Vzniklo v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji vyhlášené 2013
OMEGA 2. veřejná soutěž
Název projektu: Nástroje podpory technicko-ekonomických procesů řízení, TD020040

Aplikace
Kalkulace
Původní koncept
Vedení konceptu
Hotline