englishEnglish
O aplikaci Realizační cena rekonstrukce střešního pláště RoofCalc (2018).
(nekomerční verze)
SW poskytuje rychlý a jednoduchý postup na vytvoření variantního odhadu nákladů spolu s výpočtem základních objemů realizovaných prací. Nástroj umožní stavebníkovi vyhodnotit variantní návrhy řešení střešní krytiny a klempířských prvků již v rámci navržené aplikace. Geometrické řešení je zaměřeno v první verzi na střechy pultové a sedlové s půdorysem obdélníkovým a tvarem L a T. Konstrukce je popsána základními geometrickými údaji, jako jsou výška objektu, půdorysné rozměry objektu, sklon apod. Jako zdrojové podklady pro výpočty byly užity realizační ceny střešních plášťů staveb na území ČR. Přesnost výsledných dokumentů koresponduje s množstvím a jednoduchostí popisu celé konstrukce. Nestandardní situace a konstrukce je možné řešit jako vlastní položky se samostatným rozpočtem.
Výsledkem je generovaný variantní odhad nákladů spolu s výpočtem základních objemů realizovaných prací. Realizační ceny jsou deklarovány jako fakultativní a slouží pouze jako podklad při sjednávání cen.

Video ukázka práce s RoofCalc.

Vlastnosti progamu:

Podmínky použití aplikace a generovaných dokumentů:


Název + IČO spol./Jméno + příjmení*: Status zájemce*:
Zájemce*:
Email*:
Adresa:
Telefon: zaslat info o nové verzi
Souhlasím s nekomerčním použitím a evidencí kontaktu správcem DB pro aktualizaci cen*
(*...povinný údaj)
Na platný email zašleme odkaz ke stažení aplikace zdarma pro nekomerční použití.

(Stažený soubor si uložte mimo prohlížeč do lokální složky, po otevření povolte makra). V závislosti na konfiguraci instalace Office v případě problému s načtením opakujte otevření. Stahovaný soubor je formátu XLSM. Ověřeno pro: Excel 2007 Excel 2010 Excel 2013
Pozn.: stahování ověřeno pro IE v.11.0, Chrome 39.0, Mozzila 32.0. Při problémech se stažením zvolte náhradní prohlížeč, případně stažený obsah přejmenujte na XLSM a otevřete v MS Excel.

Náhledy aplikace


Praktické informace:

Podorobnější informace o materiálech, skladbách a řešení střešních plášťů v souvislosti s jejich rekonstrukcí je možné najít zde Krytiny-Střechy - informace o střešních krytinách.


Copyright © 2015, Fakulta stavební ČVUT v Praze. Všechna práva vyhrazena. Aplikována licence typu BSD.
Aplikace je určena pouze pro nekomerční použití.
Vzniklo v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji vyhlášené 2013
OMEGA 2. veřejná soutěž
Název projektu: Nástroje podpory technicko-ekonomických procesů řízení, TD020040

Aplikace
Kalkulace
Hotline