englishEnglish
O aplikaci PREV 3.1 PreGEN:1000
Popisovaný software PREV vznikal v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS v několika navazujících etapách a poslední rozšíření verze o modul předgenerace simulačního vzorku PreGEN:1000 vznikl v rámci realizace Centralizovaného projektu rozvoje, 7. program pro podporu aktivit, Decision Laboratory, Laboratoř technicko-ekonomického rozhodování.
Zpracování moderní projektové dokumentace probíhá v prostředí výkonných aplikačních CAD systémů. Architektonické a technické prostředky zpracování jsou na vysoké úrovni. Ekonomické vyhodnocení je ukončeno na úrovni zjištění objemových parametrů a jejich finančního ohodnocení. Nadstavba, která by ohodnocovala kvalitu jednotlivých konstrukčních dílů a jejich rizika nebývá pro dané konkrétní řešení zpracovávána. Provedení stavebního projektu je zpravidla završením výběrů navrhovaných řešení. Kritéria pro takové hodnocení mohou být různá (užitek, ekonomie, ekologie, strategie apod.). Kvalitativní ohodnocení jednotlivých konstrukčních dílů jsou dostupná z projektového zpracování. Agregovaná hodnota popisující celý projekt však již není vždy dostupná ani jako statická veličina, dynamická veličina nebo hodnota vypovídající o rizicích navrhovaného řešení.

Více o softwaru >>>