englishEnglish
Dynamic Chart 1.0
Cílem práce bylo vytvoření aplikace na tvorbu a zpracování dynamického stavebního harmonogramu, tj. harmonogramu s proměnlivou délkou trvání činností. Aplikace byla tvořena jako podpora při postihování rizika vstupujícího do reality stavebních procesů. Významným úkolem práce byla volba a úprava vhodného pravděpodobnostního rozdělení pro stanovení délek trvání činností. Práce obsahuje předpoklady a požadavky pro zvolené pravděpodobnostní rozdělení. Následuje analytické a logické odvození matematických vzorců rozdělení a jejich úprava pro použití v aplikaci. Autor předkládá řadu důvodů, proč bylo zvoleno právě Log-normální pravděpodobnostní rozdělení pro popis délek trvání činností ve stavebním harmonogramu.
Druhá část práce je věnována tvorbě a popisu samotné aplikace. Hlavní důraz byl kladen na uživatelskou přístupnost zadávání stochastických veličin dob trvání procesů. Bylo vytvořeno intuitivní grafické rozhraní jako podpora rozhodování uživatele. Bylo dosaženo všech dílčích cílů práce: volba vhodného pravděpodobnostního rozdělení a vytvoření grafického rozhraní zadávání stochastických veličin. Byl splněn i hlavní cíl a to vytvoření funkční aplikace na zpracování dynamických harmonogramů s názvem Dynamic Chart 1.0, která je přílohou této práce.

Software k stažení >>>

Aplikace
Hotline