englishEnglish
Soutěž: Poster s grafickou tématikou k technicko-ekonomickému rozhodování
červen 2011
Soutěž vypsaná v rámci DCL
Podmínky: Poster prezentuje technicko-ekonomickou problematiku grafickými prostředky (IT, vlastní imprese, ...)
Termín vypsání: 7.5.2012
Termín elektronického odevzdání: 31.7.2012
Způsob odevzdání: elektronicky ve formátu XLS, PDF na adresu salanska@fsv.cvut.cz
Formát rozměru: A2, okraje 5cm
Formát vypracování: vhodné jako XLS, XLSX, PPT, PUB s definovanou velikostí stránky A2
Text: cca 15% plochy s uvedením do problematiky, popisem (použitá literatura, zdroje dat, ...)
Afiliace: Zpracováno pro projekt Decision Lab, Laboratoř technicko-ekonomického rozhodování, rozvojový projekt MŠMT
Hodnotící komise: Navrhovatelé a řešitelé grantu Laboratoř technicko-ekonomického rozhodování, rozvojový projekt MŠMT
Navrhovatelé a řešitelé grantu Laboratoř technicko-ekonomického rozhodování, rozvojový projekt MŠMT si vyhrazují právo soutěž zrušit v případě, že soutěž bude obsazena méně než trojnásobkem vypsaných cen.
<<< Spět