englishEnglish
O aplikaci Rekonstrukce fasád bytových domů FasCalc (2014-15 - nekomerční verze)
SW poskytuje rychlý a jednoduchý postup na vytvoření položkového rozpočtu rekonstrukce a zateplení fasád bytových domů. Obecně se jedná se o nástroj pro plánování a kontrolu investičních aktivit obnovy a údržby bytového fondu. Speciálně určen pro rekonstrukce fasád typových panelových objektů. Uživatel získává jednoznačné podklady pro plánovaný rozsah prací společně s generovaným položkovým rozpočtem. Program neřeší atypické stavební konstrukce (např. nástavby objektů, strojovny výtahů, portály, stříšky, vnitřní vstupní prostory) nebo nestandardní použití cenových položek. Nestandardní situace a konstrukce je možné řešit jako vlastní položky se samostatným rozpočtem.
Výstupním dokumentem je výkaz výměr použitelný pro výběrová řízení na dodavatele stavby a dále položkový rozpočet. Jako zdrojové podklady pro výpočty a strukturu výstupů byly užity převážně položky Cenové soustavy ÚRS, jejíž autorem je ÚRS PRAHA, a.s. Za způsob užití položek Cenové soustavy ÚRS v aplikaci odpovídá DCL. Ceny v Databázi Cenové soustavy ÚRS, jsou fakultativní a slouží pouze jako podklad při sjednávání cen.

Video ukázka práce s FasCalc.

Vlastnosti progamu:

Podmínky použití aplikace a generovaných dokumentů:


Název + IČO spol./Jméno + příjmení*: Status zájemce*:
Zájemce*:
Email*:
Adresa:
Telefon: zaslat info o nové verzi
Souhlasím s nekomerčním použitím a evidencí kontaktu správcem DB pro aktualizaci cen*
(*...povinný údaj)
Na platný email zašleme odkaz ke stažení aplikace zdarma pro nekomerční použití.

(Stažený soubor si uložte mimo prohlížeč do lokální složky, po otevření povolte makra). V závislosti na konfiguraci instalace Office v případě problému s načtením opakujte otevření. Stahovaný soubor je formátu XLSM. Ověřeno pro: Excel 2007 Excel 2010 Excel 2013
Pozn.: stahování ověřeno pro IE v.11.0, Chrome 39.0, Mozzila 32.0. Při problémech se stažením zvolte náhradní prohlížeč, případně stažený obsah přejmenujte na XLSM a otevřete v MS Excel.

Náhledy aplikace


Copyright © 2014, Fakulta stavební ČVUT v Praze. Všechna práva vyhrazena. Aplikována licence typu BSD.
Aplikace je určena pouze pro nekomerční použití.
Vzniklo v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji vyhlášené 2013
OMEGA 2. veřejná soutěž
Název projektu: Nástroje podpory technicko-ekonomických procesů řízení, TD020040

Aplikace
Kalkulace
Hotline