englishEnglish
Metodika objektivizace rozpočtů částí bytových objektůMetodika nabízí novost řešení v následujících souvislostech:
- tvorba odborných dokumentů probíhá bez nutných znalostí podrobných expertních (odborných technických, výrobních, organizačních a ekonomických) postupů,
- přenos grafických vstupů do kalkulovaných položek prostřednictvím SW aplikace je bezchybný,
- uživatelská volnost při modifikaci směrných jednotkových cen použitých v generovaných dokumentech,
- zjištění kalkulovaných hodnot s požadovanou spolehlivostí; možná detekce očekávaného rozpětí výsledné rozpočtové ceny nabídky.Dokumentace v PDF >>>
Certifikát v PDF >>>