englishEnglish
Sekce Metodiky
květen 2014
Na stránky DecisionLab byla přidána sekce Metodiky a byly do ní umístěny výstupy projektů: Metodika výpočtu spotřeby energií na území obce a sestavení bilance základních emisí a Metodika objektivizace rozpočtů částí bytových objektů.  
Databáze rizik stavebních projektů převedena pod Decision Lab
duben 2014
Databáze zaměřená na sběr rizik v rámci stavebních projektů byla vytvořená v rámci projektu Systémy řízení rizik při aplikaci platformy Building Information Modeling. Tato databáze je převedena pod správu aplikačních výstupů Decision Lab a Decision Tools. Jako taková je k dispozici všem zájemcům pro práce s riziky v rámci stavebních projektů viz odkaz.

 
Více informací: Ing. David Dudáš
Praktický projekt rozhodnutí investice: „Kanalizace a ČOV Smidary“
říjen 2013
Po oslovení a neformálním výběrovém řízení byla Katedra ekonomiky a řízení vybrána pro vyhodnocení situace přípravy investičního záměru realizace kanalizace a ČOV. Obsahem je zpřehlednění rizik a možností jejich eliminace návrhem opatření ke zlepšení finální fáze přípravy realizace daného záměru. Na základě takto připraveného podkladu (dle závěrů našeho expertního prověření) byl na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.9.2013 prodiskutován a následně i schválen další postup.
 
Nositel úkolu a podrobnější informace: doc.Ing. Petr Šrytr, CSc. srytr@fsv.cvut.cz
Soutěž studentských posterů 2012
listopad 2012
Výsledky soutěže studentských posterů pro DCL hodnotila komise ve složení:
   doc.Ing. V. Beran, DrSc.
   doc.Ing. P. Dlask, Ph.D.
   doc.Ing. D. Macek, Ph.D.
   doc.Ing. D. Měšťanová, Ph.D.
Celkové vyhodnocení soutěže:
   1. Ing. P. Matějka
   2. Ing. V. Snížek (poster 2)
   3. Ing. Omar Ruiz
Seznam soutěžících:
Ing. Arch. N. Anisimova, Ing. V. Snížek, Ing. P. Matějka, Bc. D. Duáš, S. Pello, Ing. L. Nenadálová, Ing. M. Dostálová,, Ing. O. Ruiz, V. Makový
FACILITY MANAGEMENT 2012 - 10. jubilejní konference se zahraniční účastí
říjen 2012
Účastnili se:
   doc.Ing. Václav Beran, DrSc.
   Ing. Jiří Karásek, Ph.D.
   Ing. Omar Gonzalo Ruíz Santamaría
Více fotografií >>>
Soutěž: Poster s grafickou tématikou k technicko-ekonomickému rozhodování
červen 2012
Soutěž vypsaná v rámci DCL
Podmínky: Poster prezentuje technicko-ekonomickou problematiku grafickými prostředky (IT, vlastní imprese, ...)
Termín vypsání: 7.5.2012
Termín elektronického odevzdání: 31.7.2012
Více informací >>>
Nová aplikace na práci s dynamickými harmonogramy - Dynamic Chart 1.0
květen 2012
Byla vytvořena aplikace Dynamic Chart 1.0 za použití log-normálního rozdělení, fungující na platformě VBA. Aplikace je určena na vytváření a práci s dynamickými harmonogramy jako podpora plánování a řízení stavebních projektů. Více informací >>>
Příprava log-normálního rozdělení pro použití v rozhodování a plánování
květen 2012
V rámci Laboratoře rozhodování byla vypracována funkční a použitelná forma log-normálního rozdělení pro použití v software pro podporu rozhodovacích procesů PREV. Ukázkou funkce a vlastností rozdělení je přiložená aplikace GND verze 2.7.xlsm. Význam proměnných je znázorněn na posteru >>>
Hannoverské ozvěny 2012
květen 2012
V termínu 22.-28.4.2012 se konal Mezinárodní veletrh v Hannoveru. Jako každoročně zde byl představen jeden z výstupů výzkumného úkolu - Management udržitelného rozvoje - odvalovací bezlopatková miniturbína vyvinutá Ing. M. Sedláčkem, CSc.
Celý článek >>>
Projekt Miniturbíny SETUR
březen 2012
V rámci činnosti Decision Labu budu po celé republice probíhat přednášky o možnosti využití malých vodních toků jako mikrozdrojů elektrické energie.
Více informací >>>
Laboratoř se vybavuje technickým zařízením
prosinec 2011
Specifikace zařízení:
Polycom HDX 7000-1080
2 x projektor 1280x800, min. 3000 ANSI, s krátkou projekcí
2 x reproduktory se zesilovačem (možnost připojení externího mikrofonu budoucnosti)
1 x stolní počítač s monitorem (pro prezentace a videokonference)
1 x přípojné místo pro přinesený notebook nebo jiné zařízení s VGA výstupem